Jag erbjuder hjälp och stöd till personer i Malmöregionen som på grund av en obotlig sjukdom eller hög ålder befinner sig i livets slutskede. Mitt stöd riktas även till närstående.

Vid din sida när livet går mot sitt slut

Omsorg vid livets slut

Jag är utbildad för att ta hand om de praktiska, känslomässiga, sociala och andliga behoven hos personer som befinner sig i livets slutskede. Stödet i livets slut kan vara av helt olika karaktär:

 • Återkommande besök eller vid behov
 • Empatiskt sällskap för dagliga aktiviteter eller djupare frågor, samtal, samvaro.
 • Känslomässigt och andligt stöd
 • Praktisk hjälp i hemmet, handla, rasta hunden
 • Utflykter (om möjligt) eller enkla aktivitetsövningar hemma
 • Hjälpa till med att skapa minnen och arv att lämna till dina nära och kära
 • Be eller meditera
 • Ge stöd och avlösning till närstående
 • Vak vid dödsbädd

Varje människa och varje situation är unik. Behoven varierar beroende på var i sjukdomsförloppet man befinner sig. Stödet kan ges vare sig man har månader, veckor eller dagar kvar i livet, hemma, på sjukhus eller på ett hospice, oavsett ålder.

Besök hos äldre

Många äldre lever i ensamhet och uppskattar regelbundna besök av samma person. Detta ger dem stimulans och ett mer glädjefyllt liv. Tjänsten syftar till att förbättra eller bibehålla personens livskvalitet och livslust under åldrandet.

Besök hos äldre inkluderar men är inte begränsade till:

 • Regelbundna besök och hjälp med enklare hushållssysslor
 • Empatiskt sällskap för dagliga aktiviteter
 • Promenader och aktivering i hemmet
 • Ledsagning till läkarbesök och sociala aktiviteter
 • Följa med till affären eller i andra ärenden
 • Samtal, samvaro

Besök hos äldre är en avlastning och trygghet för anhöriga och kompletterar i de flesta fall kommunens hemtjänst.

Stöd till närstående

Att ta hand om en nära och kär person kan vara givande, men också utmanande. Arbetet kan vara ensamt och hårt, både fysiskt och känslomässigt. Att få stöd och avlösning är viktigt och nödvändigt. Jag erbjuder:

 • Avlösning som “vårdare”, regelbundet eller vid behov.
 • Samtal och stöd om egna känslor och tankar.
 • Uppföljningsbesök efter dödsfallet.

De flesta som tar hand om en vän eller familjemedlem som närmar sig livets slut skulle inte kalla sig "vårdare". De ser förmodligen bara sig själva som en mamma, pappa, partner, son, dotter, vän eller granne.

Närstående behöver också få prata med någon annan än den sjuke om situationen, om sina känslor och tankar, ja helt enkelt få stöd och omtanke för egen del.

Efter dödsfallet erbjuder jag även uppföljningsbesök till närstående för att ge ytterligare stöd.

Planering inför den sista åren

Det pratas en hel del om att planera inför sin begravning, men är det ännu inte viktigare att planera för dina sista år i livet? Hur vill du ha dem?

Att prata, planera och vara bättre förberedd för livets slut kan låta dig leva fullt ut och vara mer bekväm under dina sista dagar.

Vad är det viktiga för dig? Att ha familjen nära dig? Att reda ut din ekonomi? Att försona dig med personer du ligger känslomässigt långt ifrån? Att lämna några spår för eftervärlden? Att inte förlänga ditt liv i onödan genom att koppla dig till medicinska apparater? Har du funderat på vilken vård du vill ha under svår sjukdom eller när du håller på att dö? Har du pratat med din familj om vilken vård du vill ha?

Listan av saker man redan idag kan börja göra är lång, oavsett hur ung eller gammal du är. Du kan kalla detta "vad händer om” planering. De flesta av oss håller med om att vi inte tycker om att fundera över vår sista tid, men när du gör det kan du känna dig mer säker på att du kommer att ha viss kontroll över hur du kommer att leva i slutet av livet. Det kan också vara en mycket speciell gåva till familj och älskade människor, som då slipper att göra val utan att veta vad du vill.

Jag kan hjälpa dig att ställa dessa och många fler frågor, utvärdera möjligheter, skriva ner dina önskemål, helt enkelt vara ett bollplank i din process. Kontakta mig för prisförslag.

Priser

Tjänsten utförs av mig personligen, jag har lång erfarenhet av att besöka äldre. Jag är utbildad doula vid livets slut.

 • Jag arbetar främst i Malmöregionen, men kan även ta uppdrag lite längre bort
 • Rapport till närstående efter varje besök, om så önskas.
 • Min tjänst ger rätt till RUT-avdrag

PRIS: 295 kr/timme inkl moms*

*Efter fullt RUT-avdrag (590kr/timme utan RUT-avdrag).

Minimilängd per besök: två timmar.

Vad är Doula vid livets slut?

En doula vid livets slut är en person som är utbildad för att ta hand om de praktiska, känslomässiga, sociala och andliga behoven hos en person före och under döden, samt efter den till anhöriga.

Doulan erbjuder kärleksfullt stöd, vänlighet och respekt för alla inblandade, särskilt genom att hålla den döende i centrum. Doulor ser inte det vi gör som en medicinsk roll, utan som en kamratskap för att stödja dem i livets slutskede och de som står dem nära.

En doula tar sig tid att sitta med den döende i sällskap, att lyssna, prata, ge tröst och trygghet, och agera ombud när personliga önskemål behöver tillgodoses. Doulan delar kunskap om resurser som kan hjälpa i livets slutskede, coachar familj och vänner om vad man kan förvänta sig före och efter döden och vägleder människor genom alla beslut och val som behöver göras i slutet av livet.

Om mig

Jag heter Maria-Clara Videla och är född och uppvuxen i Argentina. Efter många år i arbetslivet bestämde jag mig för att följa min kallelse att stödja människor som befinner sig i livets slutskede och deras familjer.

För att få en djupare förståelse för döden och döendet utbildar jag mig till end-of-life doula hos Living Well Dying Well, Crossfield Institute i England. Jag är medlem i den engelska doula vid livets slut-organisationen End of Life Doula UK där jag har en mentor. Jag är också instruktör hos Stiftelsen Hospice Österlens i Sista-hjälpen utbildning och håller regelbundet Dödscaféer runt om i Skåne där människor samlas för att prata om livet, döden och det som rör livets slut.

Jag är även samordnare i Röda Korsets Besöksverksamhet i Malmö, där vi erbjuder samtal, samvaro och sällskap till äldre som befinner sig i social isolering.

Att erbjuda stöd och kamratskap till de som behöver det mest är något som ligger mig varmt om hjärtat. Med min empati för äldre generationer, är jag övertygad om att jag kan göra en meningsfull skillnad i deras liv. Jag har förmåga att bygga relationer på ett djupare plan, är lyhörd och brukar skapa positiva och stärkande möten.

För ett tryggt och harmoniskt avslut i livet!

Är du eller någon du älskar i behov av stöd och närvaro under livets slutskede?

Just nu erbjuder jag ett kostnadsfritt, tryggt första besök.
 • Ett personligt, fördomsfritt möte under två timmar där vi går igenom dina specifika behov och önskemål, värde 590 kr efter fullt RUT-avdrag.
 • Min erfarenhet och utbildning som doula-verksam gör mig väl rustad att erbjuda en rad olika tjänster som är skräddarsydda just för dig.
 • Tidigare kunders positiva erfarenheter är ett tecken på den betydelsefulla roll en Doula spelar för att underlätta ett fridfullt avslut i livet.
 • Välkommen att kontakta mig så bokar vi ett första möte!

Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2024 för bokningar tom 31 augusti 2024

“Som yrkesverksam inom detta område utmärker sig Maria Clara genom sin förmåga att injicera en strimma av hopp och positivitet i svåra situationer.“

“Hennes medkännande och empatiska tillvägagångssätt lindrar inte bara fysiskt lidande utan lägger även till en touch av glädje i sina patienters liv.“

“Maria Clara går utöver förväntningarna genom att erbjuda kärlek och vård med en hängivenhet som verkligen är föredömlig.“

“Maria Claras empati, tillsammans med hennes förmåga att erbjuda positiva perspektiv, skapar en miljö där min fru känner sig förstådd, stödd och framför allt trygg. Hennes bidrag till det emotionella välmåendet hos dem hon vårdar är ovärderligt.“

“Jag rekommenderar Maria Clara utan reservationer och har förtroende för att hennes fortsatta engagemang inom detta område kommer att förbli en värdefull källa till stöd för dem som har privilegiet att ta emot hennes vård.“

Kontakt

Plats

Malmö med omnejd

Email:

mariaclara@levtillslutet.se

Ring:

076 - 864 38 25